Termenii și condițiile generale ale Thuiswinkel

Acești Termeni și Condiții Generale ale Organizației ,,Thuiswinkel” din Țările de Jos (denumită în continuare:Thuiswinkel.org) au fost stabilite în urma consultării cu „Consumentenbond“ (Drepturile consumatorului) în cadrul Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) din „Sociaal-Economische Raad“ (Consiliul Economic și Social) olandez și intră în vigoare la 1 iunie 2014.

Descărcați aici Termenii și condițiile

Cuprins:

Article 1 - Definiții
Article 2 - Identitatea Antreprenorului
Article 3 - Aplicabilitatea
Article 4 - Oferta
Article 5 - Contractul
Article 6 - Dreptul de retragere
Article 7 - Obligațiile Consumatorului în cursul perioadei de reconsiderare
Article 8 - Exercitarea dreptului de retragere de către Consumator și costurile aferente
Article 9 -  Obligațiile Antreprenorului în cazul retragerii
Article 10 - Excepții ale dreptului de retragere
Article 11 - Preţul
Article 12 - Conformitatea și garanția suplimentară
Article 13 - Livrarea și executarea
Article 14 - Starea tranzacțiilor: durata, anularea şi prelungirea
Article 15 - Plata
Article 16 - Instrumentarea plângerilor
Article 17 - Disputele
Article 18 - Garanția comercială
Article 19 - Prevederi suplimentare sau derogări
Article 20 - Modificarea Termenilor și Condițiilor Generale ale Thuiswinkel

Articolul 1 - Definiții

În cadrul acestor termeni și condiții vor fi înțelese următoarele:

 1. Contractul suplimentar: un contract prin care Consumatorul achiziționează produse, conținut digital și/sau servicii, în legătură cu un acord la distanță, iar aceste bunuri, conținutul și/sau serviciile digitale vor fi livrate de către Antreprenor sau de către o terță parte pe baza unui contract încheiat între terța parte și Antreprenor;
 2. Perioada de reconsiderare: termenul în care Consumatorul poate uza de dreptul său de retragere;
 3. Consumatorul:persoana fizică care nu acționează în scopuri legate de activitatea sa comercială, de întreprindere, artizanală sau profesională;
 4. Zi: zi calendaristică;
 5. Conținutul digital: datele care vor fi produse și livrate în formă digitală;
 6. Durata contractului: un contract care servește la livrarea periodică de bunuri, servicii și/sau conținut digital într-o anumită perioadă;
 7. Dispozitivul purtător de informații: fiecare dispozitiv de ajutor, inclusiv e-mailul, care permite Consumatorului sau Antreprenorului să stocheze informații, care îi sunt adresate personal într-un mod care face o consultare viitoare, sau să le utilizeze pe parcursul unei perioade conform celei pentru care sunt destinate informațiile, și care face posibilă reproducerea nemodificată a informațiilor salvate;
 8. Dreptul de retragere: posibilitatea Consumatorului de a renunța la contractul la distanță în perioada de reconsiderare;
 9. Antreprenorul: persoana fizică sau juridică care este membru al Thuiswinkel.org și oferă Consumatorului produse, (acces la) conținut și/sau servicii digitale la distanță;
 10. un contract care va fi încheiat între Antreprenor și Consumator în cadrul unui sistem organizat de vânzare la distanță de produse, conținut digital și/sau servicii, prin care, până la încheierea contractului exclusiv sau, deopotrivă, se vor utiliza una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță;
 11. Formularul tip de retragere: formularul tip de retragere european inclus în Prezentarea I din acești termeni și condiții; Prezentarea I nu trebuie întocmită dacă Consumatorul cu respectiva comandă nu are drept de retragere;
 12. Tehnica de comunicare la distanță: mijloace care pot fi utilizate pentru încheierea unui contract, fără ca Antreprenorul și Consumatorul să se afle simultan în același spațiu.

Articolul 2 - Identitatea Antreprenorului

Penshop România
Edisonstraat 11 A 4004 JL Tiel
Țările de Jos

Disponibilitate:
De luni până vineri 09:00-17:00

E-mail: info@onlinepenshop.ro

Registrul Comerțului nr.:76467457
C.U.I.:NL8606.333.54.B.01

Articolul 3 - Aplicabilitatea

 1. Acești Termeni și Condiții Generale sunt aplicabile fiecărei oferte a Antreprenorului și pentru fiecare contract încheiat la distanță, între Antreprenor și Consumator.
 2. Înainte de încheierea contractului la distanță, textul acestor Termeni și Condiții Generale va fi puse la dispoziția Consumatorului. În cazul în care acest lucru nu este rezonabil posibil, atunci, înainte de semnarea contractului la distanță, Antreprenorul va stabili modul în care Termenii și Condițiile generale pot fi vizualizate la Antreprenor și că acestea vor fi trimise la cererea Consumatorului, gratuit, cât mai curând posibil.
 3. În cazul în care contractul la distanță se va încheia în format electronic, atunci, prin abatere de la articolul precedent și înainte de semnarea contractului la distanță, textul acestor Termeni și Condiții Generale poate fi pus la dispoziția Consumatorului, pe lângă mijloacele electronice, într-un mod simplu în care să poată fi salvat de Consumator pe un dispozitiv purtător de informații. Dacă acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, atunci înainte de semnarea contractului la distanță se va preciza unde pot fi aduse la cunoștință electronic Termenii și Condițiile generale și că acestea vor fi trimise la cererea Consumatorului în mod electronic sau în orice alt mod, gratuit.
 4. Pentru cazul în care, suplimentar față de acești Termeni și Condiții Generale, sunt aplicabile și termeni și condiții pentru produse sau servicii specifice, atunci a doua și a treia secțiune sunt aplicabile în egală măsură, iar consumatorul poate ca, în cazul unor termeni și condiții contradictorii, de fiecare dată să facă o solicitare privind prevederile care îi sunt cele mai favorabile.

Articolul 4 - Oferta

 1. Dacă o ofertă are o perioadă de valabilitate limitată sau are loc în conformitate cu termenii și condițiile, atunci acest lucru va fi menționat în mod explicit în ofertă.
 2. Oferta conține o descriere completă și precisă a produselor oferite, a conținutului și/sau a serviciilor digitale. Descrierea este suficient de detaliată încât să aibă o bună evaluate a ofertei din partea posibilului Consumator. Dacă Antreprenorul utilizează imagini, atunci acestea sunt o reprezentare a produselor reale oferite, a serviciilor și/sau conținut digital. Antreprenorul nu se face responsabil de eventualele greșelie sau erori evidente din ofertă.
 3. Fiecare ofertă conține informații clare pentru Consumator privind drepturile și obligațiile acestuia, care sunt legate de acceptarea ofertei.

Articolul 5 - Contractul

 1. Contractul va fi încheiat în condițiile prealabile ale prevederilor din articolul 4 din momentul acceptării ofertei de către Consumator și a conformității cu termeni și condițiile stabilite aici.
 2. Dacă Consumatorul a acceptat oferta pe cale electronică, atunci Antreprenorul confirmă electronic fără întârzie primirea acceptării ofertei. Dacă primirea acestei acceptări a ofertei nu este confirmată de către Antreprenor, consumatorul poate anula contractul.
 3. Dacă contractul se încheie electronic, atunci Antreprenorul va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru securitatea transferului de date și va asigura un mediu securizat de internet. Dacă Consumatorul poate plăti electronic, atunci Antreprenorul va respecta  în acest sens măsurile adecvate de securitate.
 4. Antreprenorul poate obține informații în limitele impuse de lege, privind  respectarea obligațiilor de plată de către Consumator, dar și despre toate acele fapte și factori importanți pentru o încheiere responsabilă a unui contract la distanță. Dacă în baza cercetărilor sale, Antreprenorul are motive solide pentru a nu încheia contractul, atunci acesta este autorizat să refuze motivat o comandă sau o cerere, sau de a avea legătură cu execuția în termeni și condiții speciale.
 5. Antreprenorul va trimite Consumatorului, dar nu mai târziu de data de livrare a produsului, a serviciului sau a conținutului digital, următoarele informații în scris sau în alt mod simplu, care vor putea fi salvate de Consumator pe un dispozitiv purtător de informații:
  • adresa de vizitare a unității Antreprenorului, unde Consumatorul poate veni cu reclamațiile;
  • termenii și condițiile, dar și modul în care Consumatorul poate uza de dreptul de retragere, sau o declarație clară privind excluderea dreptului de retragere;
  • informațiile privind garanția și punctele de service existente după achiziție;
  • prețul, inclusiv toate taxele privind produsul, serviciul sau conținutul digital; costul transportului, în măsura în care e aplicabil; modalitatea de plată, livrarea sau executarea contractului la distanță;
  • cerințele privind anularea contractului, dacă acesta are o durată mai mare de un an sau are o durată nedeterminată;
  • formularul tip de retragere, în cazul în care Consumatorul are drept de retragere.
 6. În cazul unei tranzacții cu durată, prevederile din articolul anterior se aplică numai la prima livrare.

Articolul 6 - Dreptul de retragere

În cazul produselor:

 1. Consumatorul poate anula un contract referitor la achiziționarea unui produs pe parcursul unei perioade de reconsiderare de 14 zile fără a declara motivele. Antreprenorul poate solicita Consumatorului motivul de retragere, dar nu-l poate obliga în acest sens.
 2. Perioada de reconsiderare menționată în articolul 1 începe a doua zi după ce Consumatorul sau un terț desemnat în prealabil de către Consumator, care nu este transportatorul, a primit produsul, sau:
  • dacă Consumatorul a comandat câteva produse într-una sau în aceeași comandă: ziua în care Consumatorul, sau un terț desemnat în prealabil de către Consumator, a primit ultimul produs.Antreprenorul poate să refuze un comandă cu mai multe produse cu un timp de livrare variabil, cu condiția ca să informeze clar în prealabil Consumatorul cu privire la procesul de comandă.
  • dacă livrarea unui produs constă în câteva transporturi sau părți: ziua în care Consumatorul, sau un terț desemnat în prealabil de către Consumator, a primit ultima parte;
  • în cazul contractelor cu livrare periodică de produse într-o anume perioadă: ziua în care Consumatorul, sau un terț desemnat în prealabil de către Consumator, a primit primul produs.

În cazul serviciilor și a conținutului digital care nu este livrat pe un suport fizic:

 1. Consumatorul poate anula un contract de servicii și un contract pentru livrarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport fizic pe parcursul unei perioade de 14 zile, fără a declara motivele.Antreprenorul poate solicita Consumatorului motivul de retragere, dar nu-l poate obliga în acest sens.
 2. Perioada de reconsiderare menționată în articolul 3 începe în ziua care urmează după încheierea contractului.

Perioada prelungită de reconsiderare pentru produsele, serviciile și conținutului digital care nu sunt livrate pe un suport fizic, în cazul neinformării cu privire la dreptul de retragere:

 1. Dacă Antreprenorul nu a furnizat Consumatorului informații legale obligatorii privind dreptul de retragere sau formularul tip de retragere, atunci perioada de reconsiderare expiră după douăsprezece luni de la terminarea perioadei inițiale de reconsiderare, stabilită în conformitate cu secțiunile anterioare ale acestui articol.
 2. Dacă Antreprenorul a furnizat Consumatorului informațiile menționate în secțiunea anterioară în termen de douăspreze luni de la data de începere a perioadei de reconsiderare, atunci perioada de reconsiderare expiră după 14 zile de la data la care Consumatorul a primiit informațiile.

Articolul 7 - Obligațiile Consumatorului în cursul perioadei de reconsiderare

 1. În timpul perioadei de reconsiderare Consumatorul va manevra cu atenție produsul și ambalajul. Acesta va desface ambalajul sau va utiliza produsul numai în măsura în care este îi este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea produsului. Punctul de plecare este acela că, Consumatorul poate manevra și examina produsul și de a-l inspecta atât cât este permis să o facă într-un magazin.
 2. Consumatorul este singurul responsabil pentru reducerea valorii unui produs care este consecința unei manevrări a produsului, care a depășește limita permisă în articolul 1.
 3. Consumatorul nu este responsabil pentru reducerea valorii unui produs dacă Antreprenorul i-a furnizat acestui în prealabil sau la încheierea contractului informații legale obligatorii privind dreptul de retragere.

Articolul 8 - Exercitarea dreptului de retragere de către Consumator și costurile aferente

 1. Dacă Consumatorul face uz de dreptul său de reconsiderare, atunci el raportează aceasta Antreprenorului în perioada de reconsiderare prin intermediul formularului tip de retragere sau într-un alt mod fără echivoc.
 2. Cât de curând este posibil, dar în 14 zile de la ziua următoare privind notificarea menționată la articolul 1, Consumatorul returnează produsul sau îl predă Antreprenorului (sau unui împuternicit al acestuia). Acest lucru nu este obligatoriu dacă Antreprenorul s-a oferit să ridice personal produsul.Consumatorul a respectat termenii de retur în orice za, dacă returnează produsul înainte de expirarea perioadei de reconsiderare.
 3. Consumatorul returnează produsul împreună cu toate accesoriile în starea și ambalajul original, dacă este rezonabil posibil, și în conformitate cu instrucțiunile clare și rezonabile furnizate de Antreprenor.
 4. Riscul și sarcina probei pentru exercitarea corectă și la timp a dreptului de retragere îi revine Consumatorului.
 5. Consumatorul suportă costurile directe ale returnării produsului. Dacă Antreprenorul nu a precizat că aceste costuri sunt suportate de Consumator sau dacă Antreprenorul nu a precizat că va suporta personal costurile, atunci Consumatorul nu va suporta costurile returnării produsului.
 6. În cazul în care retragerea Consumatorului începe în perioada de reconsiderare, după ce i s-a solicitat în primul rând, în mod explicit, că executarea serviciului sau livrarea de gaze, apă sau electricitate care nu au fost pregătite pentru vânzare într-un volum limitat sau o anumită cantitate, atunci Consumatorul este obligat să plătească Antreprenorului o sumă proporțională cu acea parte din obligația legală care a fost respectată de către Antreprenor în momentul retragerii, în comparație cu respectarea deplină a obligației legale.
 7. Consumatorul nu suportă costurile pentru executarea serviciilor sau livrarea de apă, gaze sau electricitate, care nu au fost pregătite pentru vânzare în volum sau cantitate limitate, sau pentru livrarea de încălzire pentru oraș, dacă:
  • Antreprenorul nu a furnizat Consumatorului informații legale obligatorii privind dreptul de retragere, compensația costurilor în cazul retragerii sau formularul tip de retragere;
  • Consumatorului nu a solicitat explicit la începutul executării serviciului sau livrării de gaze, apă, electricitate sau încălzire pentru oraș, în timpul perioadei de reconsiderare.
 8. Consumatorul nu suportă niciun cost pentru livrarea completă sau parțială a conținutului digital care nu este livrată pe un suport fizic, dacă:
  • înaintea livrării acestuia, nu a acceptat în mod explicit data de începere a respectării contractului, înainte de sfârșitul perioadei de reconsiderare;
  • nu a primit confirmarea pierderii dreptului său de retragere după acordarea permisiei sale; sau
  • Antreprenorul a omis să confirme această declarație Consumatorului.
 9. În cazul în care Consumatorul face uz de dreptul său de retragere, atunci toate contractele suplimentare vor fi anulate prin lege.

Articolul 9 - Obligațiile Antreprenorului în cazul retragerii

 1. Dacă Antreprenorul primește electronic notificarea de retragere din partea Consumatorului, atunci el va trimite după primirea acestei notificări, fără întârziere, o confirmare de primire.
 2. Antreprenorul compensează toate plățile Consumatorului, inclusiv posibilele costuri de livrare aduse în considerare de către Antreprenor pentru produsul returnat, fără întârziere, dar, în termen de 14 zile de la data la care îl notifică Consumatorul cu privire la retragere. Excepând cazul în care Antreprenorul se oferă să ridice personal produsul, acesta poate să aştepte rambursarea plăţii până când a primit produsul sau până când Consumatorul a făcut dovada returnării produsului, în funcţie de momentul în care aceasta are loc.
 3. Pentru rambursarea plății, Antreprenorul utilizează aceeași metodă de plată utilizată de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul acceptă o altă metodă. Rambursarea plății este gratuită pentru Consumator.
 4. În cazul în care Consumatorul a ales o metodă mai scumpă de livrare decât livrarea standard cea mai ieftină, atunci Antreprenorul nu trebuie să returneze plățile costurilor suplimentare pentru metoda mai scumpă.

Articolul 10 - Excepții ale dreptului de retragere

Antreprenorul poate exclude dreptul de retragere pentru următoarele produse și servicii numai dacă Antreprenorul a precizat acest lucru clar în ofertă, cel puțin înainte de încheierea contractului:

 1. Produsele sau serviciile a căror preț este legat de fluctuațiile pieței financiare asupra căreia Antreprenorul nu are influență, și care pot apărea în perioada de retragere.
 2. Contractele care au fost încheiate printr-o licitație publică. Prin licitație publică se va înțelege o metodă de vânzare a acestor produse, conținut digital și/sau servicii oferită Consumatorului de către Antreprenor, care se prezintă personal sau are posibilitatea de a fi prezent personal la licitație, prin managementul unui adjudecător și prin care ofertantul câștigător este obligat să reducă produsele, conținutul digital și/sau serviciile;
 3. Contractele de service, după executarea completă a serviciului, dar numai dacă:
  • executarea a început cu acordul prealabil explicit al Consumatorului; și
  • Consumatorul a declarat că își pierde dreptul de retragere după ce Antreprenorul și-a executat complet contractul;
 4. Pachetul de transport, în sensul articolului 7:500 din Codul Civil olandez și contractele pentru transportul persoanelor; 
 5. Contractele de servicii pentru disponibilitatea de cazare, în cazul în care în contract se prevede o anumită dată sau o perioadă de executare şi altfel decât în scopuri de locuințe, transport de mărfuri, servicii de închiriere auto și de catering;
 6. Contractele de agrement, dacă contractul prevede o anumită dată sau o perioadă de executare;
 7. Produsele fabricate în conformitate cu specificațiile Consumatorului, care nu sunt prefabricate și care vor fi fabricate pe baza opțiunilor individuale sau a deciziei Consumatorului, sau care au o destinație clară pentru o persoană anume;
 8. Produsele care se deteriorează repede sau au o valabilitate limitată;
 9. Produse sigilate care din motive de protecție a sănătății sau de igienă nu sunt adecvate pentru a fi returnate și al căror sigiliu este distrus după livrare;
 10. Produsele care după livrare, irevocabil prin natura lor, au fost amestecate cu alte produse;
 11. Băuturile alcoolice al căror preț este convenit la încheierea contractului, dar a căror livrare poate avea loc numai peste 30 de zile, și a căror valoare actuală depinde de fluctuațiile pieței financiare asupra căreia Antreprenorul nu are influență;
 12. Programele audio, video și de calculator sigilate, al căror sigiliu este distrus după livrare;
 13. Ziarele, publicații seriale sau revistele, cu excepția abonamentelor la prezentul document;
 14. Livrarea de conținut digital în alt mod decât cel pe suport fizic, dar numai dacă:
  • executarea a început cu acordul prealabil explicit al Consumatorului; și
  • Consumatorul a declarat că își pierde dreptul de retragere.

Articolul 11 - Prețul

 1. În timpul perioadei de valabilitate menționate în ofertă, prețurile produselor și/sau serviciilor oferite nu va fi crescut, cu excepția modificărilor de preț în urma modificărilor T.V.A.
 2. Prin abatere de la secțiunea precedentă, Antreprenorul poate oferi produse sau servicii ale căror prețuri sunt legate de fluctuațiile pieței financiare asupra căreia Antreprenorul nu are influență, cu prețuri variabile. Această dependență de fluctuații și de faptul că prețurile eventual prezentate sunt prețuri orientative, vor fi prezentate în ofertă.
 3. Creșterile de prețuri în termen de 3 luni de la încheierea contractului sunt permise numai în cazul în care acestea sunt consecința unor reglementări sau prevederi legale .
 4. Creșterile de prețuri după 3 luni de la încheierea contractului sunt permise numai în cazul în care Antreprenorul a stipulat acest lucru și:
  • acestea sunt consecința reglementărilor sau prevederilor legale; sau
  • Consumatorul are autoritatea de anula contractul începând ziua în care creșterea prețului intră în vigoare.
 5. Preturile menţionate în oferta de produse sau servicii sunt cu T.V.A. inclusă.

Articolul 12 - Conformitatea și garanția suplimentară

 1. Antreprenorul garantează că produsele și/sau serviciile sunt conforme cu contractul, cu specificațiile menționate în ofertă, cu cerințele rezonabile ale calității și/sau gradului de utilizare, și cu prevederilor legale și/sau recomandările guvernamentale existente la data încheierea contractului. Dacă a fost convenit, Antreprenorul garantează că produsul este adecvat pentru alte scopuri decât cele normale.
 2. O garanție suplimentară furnizată de către Antreprenor, furnizorul său, producătorul sau importatorul, nu limitează niciodată drepturile legale și susține că Consumatorul poate face valabil către Antreprenor pe baza contractului, dacă Antreprenorul nu-și respectă partea sa din contract.
 3. Prin garanție suplimentară se va înțelege fiecare obligație legală a Antreprenorului, furnizorului său, producătorului sau importatorului prin care i se acordă Consumatorului anumite drepturi sau creanțe care depășesc limitele legale, în cazul în care acesta nu-și respectă partea sa din contract.

Articolul 13 - Livrarea și executarea

 1. Antreprenorul va acorda o atenție deosebbită la preluarea și executarea comenzilor de produse și la evaluarea aplicațiilor pentru furnizarea de servicii.
 2. Locul de livrare este adresa pe care Consumatorul a făcut-o cunoscută Antreprenorului.
 3. În conformitatee cu cele prevăzute despre acest lucru în articolul 4 din Termeni și condiții generale, Antreprenorul va executa comenzile acceptate cu operativitate, dar nu mai mult de 30 de zile, cu excepția unui termen de livrare convenit. Dacă livrările au întârzieri sau dacă o comandă nu poate fi executată sau poate fi executată parțial, atunci Consumatorul va fi notificat în maxim 30 de zile după plasarea comenzii. Consumatorul are în acest caz dreptul să anuleze contractul fără costuri și un drept pentru despăgubiri pentru eventuale daune.
 4. După rezilierea în conformitate cu articolul precedent, Antreprenorul va returna imediat plata efectuată de Consumator.
 5. Riscul deterorării și/sau pierderii produselor îi revine Antreprenorului până în momentul livării către Consumator sau unei persoane desemnate și adusă în prealabil la cunoștința Antreprenorului, dacă nu se convine altfel în mod explicit.

Articolul 14 - Starea tranzacțiilor: durata, anularea și prelungirea

Anularea:

 1. Consumatorul poate anula în orice moment un contract care a fost încheiat pentru o perioadă nedeterminată și care servește la livrarea frecventă de produse (energie electrică e inclusă în acestea) sau servicii, în conformitate cu normele de anulare agreate și a unei perioade de preaviz de cel mult o lună.
 2. Consumatorul poate anula în orice moment un contract care a fost încheiat pentru o perioadă determinată și care servește la livrarea frecventă de produse (energie electrică e inclusă în acestea) sau servicii, la data terminării duratei respective, în conformitate cu normele de anulare agreate și a unei perioade de preaviz de cel mult o lună.
 3. Cu privire la contractele menționate în articolele precedente, Consumatorul poate:
  • să le anuleze în orice moment și să nu fie limitat să le anuleze într-un anumit moment sau o perioadă anume;
  • să le anuleze cel puțin în același mod în care le-a încheiat;
  • să le anuleze de fiecare dată cu aceeași perioadă de preaviz stipulată de Antreprenor.

Prelungirea:

 1. Un contract care a fost încheiat pentru o anumită perioadă de timp și care servește la livrarea frecventă de produse (energie electrică e inclusă în acestea) sau servicii, nu poate fi în mod tacit prelungit sau reînnoit pentru o anumită durată.
 2. Prin abatere de la secțiunea precedentă, un contract care a fost încheiat pentru o anumită perioadă de timp și care servește la livrarea frecventă de documente zilnice, ziare și reviste săptămânale și alte publicații, poate fi prelungit în mod tacit pentru o anumită durată de cel mult trei luni, dacă Consumatorul poate anula acest contract prelungit la data terminării prelungirii cu o perioadă de preaviz de cel mult o lună.
 3. Un contract care a fost încheiat pentru o anumită perioadă de timp și care servește la livrarea frecventă de produse și servicii, poate fi prelungit în mod tacit numai pentru o durată nedefinită, dacă Consumatorul îl poate anula oricând cu o perioadă de preaviz de cel mult o lună. Perioada de preaviz nu este mai mare de treu luni, în cazul în care contractele servesc la livrarea frecventă, dar mai puțin de o dată pe lună, a documentelor zilnice, ziarelor și revistelor săptămânale și altor publicații.
 4. Un contract cu durată limitată pentru livrarea frecventă în vederea cunoașterii de documente zilnice, ziare și reviste săptămânale și alte publicații (mostre sau abonamente) nu va fi continuat în mod tacit și se încheie automat după expirarea perioadei de probă sau introducere.

Durata:

 1. În cazul în care un contract are o durată mai mare de un an, Consumatorul poate anula contractul după un an, în orice moment, cu o perioadă de preaviz de cel mult o lună, exceptând principiul echității și caracterul rezonabil împotriva anulării, înainte de sfârșitul duratei convenite.

Articolul 15 - Plata

 1. În măsura în care nu se prevede altfel în contract sau în termenii și condițiile suplimentare, sumele datorate de Consumator trebuie să fie plătite în termen de 14 zile de la începutul perioadei de reconsiderare sau, în absența unei perioade de reconsiderare, în termen de 14 zile de la încheierea contractului. În cazul unui contract pentru furnizarea unui serviciu, acest termen începe în a doua zi după ce Consumatorul a primit confirmarea contractului.
 2. La vânzarea produselor către Consumatori, Consumatorul nu poate fi obligat în Termenii și Condițiile Generale să plătească un avans mai mare de 50 %. Atunci când este stipulată plata în avans, atunci Consumatorul nu poate avea nici un fel de pretenție în ceea ce privește executarea comenzii sau a serviciului(ilor) în cauză, înainte ca plata în avans prevăzută să aibă loc.
 3. Consumatorul are obligația de a raporta fără întârziere Antreprenorului incorectitudini existente în datele de plată furnizate sau declarate.
 4. În cazul în care Consumatorul nu respectă în timp util obligația(ile) de plată, după ce fost informat de către Antreprenor privind întârzierea plății și i s-a acordat un termen de 14 zile pentru a se conforma și a-și îndeplini obligația de plată, atunci el are obligația de a plăti dobânda legală pentru suma încă datorată, iar Antreprenorul este autorizat să înregistreze în cont costurile de colectare suportate de acesta. Aceste costuri de colectare se ridică la maxim:15 % față de sumele restante de până la 2.500 de Euro; 10 % la sumele de peste 2.500 de Euro și 5 % la sumele de peste 5.000 de Euro cu un minim de 40 de Euro.Antreprenorul se poate abate de la sumele și procentele menționate, în beneficiul Consumatorului.

Articolul 16 – Instrumentarea plângerilor

 1. Antreprenorul are la dispoziție o procedură de plângeri cunoscută suficient și trebuie să trateze plângerea în conformitate cu această procedură de plângeri.
 2. Plângerile referitoare la executarea constractului trebuie să fie depuse la Antreprenor într-un timp valid și după ce Consumatorul a stabilit defectele, le-a descris în mod clar și integral.
 3. Plângerile depuse la Antreprenor vor primi răspuns în termen de 14 zile de la data primirii. Dacă o plângere are un timp previzibil mai lung de procesare, atunci Antreprenorul va trimite un răspuns în termen de 14 zile, cu o confirmare de primire și o informare privind perioada când Consumatorul poate să primească un răspuns mult mai amplu.
 4. O plângere privind un produs, un serviciu sau serviciile Antreprenorului poate fi trimisă prin intermediul formularului de plângeri de pe oagina consumatorului al site-ului de internet al Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. Plângerea va fi apoi trimisă atât către Antreprenorul respectiv, cât și către Thuiswinkel.org.
 5. Consumatorul trebuie să-i acorde Antreprenorului, în fiecare caz, o perioadă de 4 săptămâni pentru a rezolva plângerea în consultare reciprocă.După acest termen, intervine o dispută care este eligibilă pentru instrumentarea disputei.

Articolul 17 - Disputele

 1. Contractele dintre Antreprenor și Consumator se supun numai legilor din Țările de Jos, la care fac referire acești Termeni și Condiții Generale.
 2. Disputele dintre Consumator și Antreprenor privind încheierea sau executarea contractelor referitoare la produse și servicii livrate sau care urmează să fie livrate de Antreprenor, pot fi trimise, în conformitate cu prevederile denumite în continuare, atât de Consumator, cât și de Antreprenor la Geschillencommissie (comitetul pentru plângerile din partea consumatorilor) Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP din Haga (www.sgc.nl).
 3. O dispută va fi procesată doar de către Geschillencommissie, în cazul în care Consumatorul și-a prezentat plângerea sa Antreprenorului în primul rând într-un timp adecvat.
 4. În cazul în care plângerea nu conduce la o soluție, atunci disputa trebuie să fie inițiată în termen de cel mult 12 luni de la data la care Consumatorul a trimis plângerea către Antreprenor, în scris sau într-o altă formă care urmează să fie stabilită de către Commissie, înainte de Geschillencommissie.
 5. Dacă Consumatorul dorește să trimită o dispută la Geschillencommissie, atunci Antreprenorul este obligat prin această opțiune. De preferință, Consumatorul raportează acest lucru mai întâi Antreprenorului.
 6. În cazul în care Antreprenorul dorește să trimită o dispută la Geschillencommissie, atunci Consumatorul trebuie ca, în termen de cinci săptămâni de la solicitarea făcută în scris către Antreprenor, să declare în scris dacă el dorește astfel sau dorește ca disputa să fie tratată de instanţa competentă. Dacă Antreprenorul nu cunoaşte alegerea Consumatorului în termenul de cinci săptămâni, atunci Antreprenorul este autorizat să trimită disputa instanței competente. 
 7. Geschillencommissie emite o rezoluție în conformitate cu termenii și condițiile deoarece acestea sunt stabilite în regulamentul Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/the-commissies/2404/thuiswinkel). Deciziile Geschillencommissie au loc prin consiliere cu caracter obligatoriu.
 8. Geschillencommissie nu procesează o dispută sau nu anulează procesarea acesteia, dacă Antreprenorului i s-a acordat suspendarea plății, acesta a ajuns într-o stare de faliment sau de fapt, și-a încetat activitățile de întreprindere, înainte ca o dispută să fie tratată de către Geschillencommissie în sesiune și ca un verdict final să fie emis.
 9. În cazul în care, pe lângă Geschillencommissie Thuiswinkel, o altă comisie acreditată pentru dispute sau o comisie de dispute afiliată la Dutch Foundation Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) sau Klachteninstituut Financial Dienstverlening (Kifid) este competentă, atunci pentru disputele referitoare în principal la metoda de vânzare sau de furnizare de servicii la distanță va fi competentă, de preferință, Geschillencommissie Thuiswinkel. Pentru toate celelalte dispute, cealaltă Geschillencommissie este acreditată sau afiliată cu sau SGC sau Kifid.

Articolul 18 - Garanția comercială

 1. Thuiswinkel.org garantează respectarea recomandărilor obligatorii ale Geschillencommissie Thuiswinkel de către membrii săi, cu excepția cazului în care membrul decide să trimită recomandările cu caracter obligatoriu în termen de două luni de la data trimiterii spre examinare de către instanță. Această garanție va fi reactivată, în cazul în care recomandările cu caracter obligatoriu care au fost evaluate de către instanța de judecată, au rămas intacte, iar verdictul care evidențiază acest lucru a rămas definitiv, fără posibilitate de apel.Thuiswinkel.org va plăti Consumatorului până la maxim 10.000 de Euro pentru  recomandarea obligatorie. Dacă suma este mai mare de 10.000 de Euro pentru recomandarea obligatorie, va fi plătită suma de 10.000 de Euro.Pentru sumele menționate, Thuiswinkel.org are obligația de a depune toate eforturile pentru a se asigura că membrul respectă recomandarea obligatorie.
 2. Pentru aplicarea acestei garanții este necesar ca Consumatorul să depună o solicitare în scris la Thuiswinkel.org și să transfere solicitarea privind Antreprenorul către Thuiswinkel.org. Dacă solicitarea privind Antreprenorul depășește suma de 10.000 de Euro, atunci Consumatorului i se va oferi transferul solicitării în măsura în care aceasta depășeste suma de 10.000 către Thuiswinkel.org, după care, această organizație în numele și pe cheltuiala proprie va solicita plata în instanță pentru satisfacția Consumatorului.

Article 19 - Prevederi suplimentare sau derogări

Prevederile suplimentare sau prevederile care se abat de la acești Termeni și Condiții nu pot fi în detrimentul Consumatorului și trebuie înregistrate în scris sau într-un mod în care pot fi salvate de către Consumator pe un dispozitiv purtător de informații.

Articolul 20 - Modificarea Termenilor și Condițiilor Generale ale Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org nu va schimba acești Termeni și Condiții generale cu altele decât cele în consultare cu Consumentenbond (uniunea consumatorilor).
 2. Modificările acestor termeni și condiții sunt în vigoare numai după ce acestea au fost publicate în mod adecvat, fiind de la sine înțeles, că, în cazul modificărilor aplicabile în cursul perioadei de valabilitate a ofertei, vor prevala prevederile cele mai favorabile pentru Consumator.


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede, Țările de Jos
Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

 

 

Prezentarea I: Formular tip de retragere

Formular tip de retragere

(completați și trimite-ți acest formular numai atunci când doriți să retrageți contractul)

 • Către:[numele Antreprenorului]

[adresa geografică a Antreprenorului]

[numărul de fax al Antreprenorului, dacă este disponibil]

[adresa de e-mail sau adresa electronică a Antreprenorului] 

 • Prin prezenta, vă informez/informăm* că doresc/dorim* să retragem contractul privind

vânzarea următoarelor produse:[denumirea produsului] *

livrarea conținutului digital următor:[denumirea conținutului digital] *

executarea următoarelor servicii:[denumirea serviciului] *

 

 • Comandat(e) în data*/primit(e) la data* [data comenzii, în cazul serviciilor sau data primirii în cazul produselor]
 • [Numele Consumatorului(ilor)]
 • [Adresa Consumatorului(ilor)]
 • [Semnătura Consumatorului(ilor)] (numai acest formular va fi trimis pe suport de hârtie)

* Eliminați ce nu este aplicabil sau completați ce este aplicabil.

Descărcați Termenii și Condițiile Generale